torsdag 27 september 2012

Miriam Jonas14 - 30 september.

Den tyska skulptören Miriam Jonas (född 1981) är aktuell på Gocart Gallery i Visby med utställningen ALL I GOT. I den kommande separatutställningen ger hon en mycket personlig inblick i vad hon har och vad hon hade när hennes månadslånga stipendium på Gotland startade den 1 september.

Hennes mål med vistelsen på Gotland är att arbeta med det vad dagligen är, varje dag, innan det försvinner. Det är likt ord som passerar förbi. – I GOT. Det skapar en ordlek likt många av hennes tidigare verktitlar. Hon vill förinnerliga Gotland på sitt eget vis.

Sedan flera år arbetar Miriam Jonas med förkärlek platsspecifikt. Hon involverar typiska material från den specifikt lokala miljön i sitt arbete. Ofta blandar hon in välbekanta saker som hon sedan omskapar till något främmande. Platsens språk, en pryls viskning är ett tema som hon ständigt återkommer till.

Nu i september är hennes metod att ”söka och finna” saker, av både organisk och teknisk karaktär, runt om ateljén i Själsö. Hon kombinerar de funna artefakterna till nya objekt likväl som hon återskapar dem med nytt innehåll. Karaktärerna hos objekten blir än mer unika tack vare hennes tillägg av detaljer modellerade i lera.

Vardagliga hemligheter, experimentglädje och en stor portion humor lyser igenom. Stenar och konservburkar blir scener för nya fantasifulla miniatyrvärldar. De förvandlas och blir levande. I utställningsrummet på Gallery Gocart möts de färdigställda objekten slutligen på en ny plats och det tycks som om de har mycket att berätta. I utställningen ingår också trettio avgjutningar av Jonas personliga, till Gotland medtagna, tillhörigheter vilka presenterar sig tydligt i vitt likt ett arkiv utan slut. Även om arkivet är utan slut borde en månads presentation räcka. ALL I GOT är enkelt och direkt.

Miriam Jonas studerade Fri Konst på Konstakademin i Munster. Hennes professor var de välrenommerade konstnärerna Katharina Tritsch, Ayse Erkmen samt Maik och Dirk Löbbert. Hon lever nu som fritt arbetande konstnär i Berlin.


English version:

In her current exhibition ALL I GOT german based sculptor Miriam Jonas (*1981) allows a very personal view in all that she got when she arrived in Visby at the beginning oft he month in line with the LWL Gotland scholarship. Her aim: To work here with what is there about what is there, every day, before it is gone. It´s like with the words that pass by. – I GOT. A word play, like in many titles oft he artist; she internalizes Gotland in her own special way.

Since years Miriam Jonas prefers working site-specifically and with appropriation of typical materials oft he surrounding. Very often she involves confident items and creates something totally foreign out oft hem. The voice of a certain locality, the whispering of an artefact are topics she obsessively attends to. This september, she is incited by pure seeking and finding of both organic and technical goods around her studio in Själsö. She recombines them as well as she rebuilds, and she adds highly detailed mouldings directly to their origin forms. Secrets in everyday life, joy over experimentation and a big portion of humor shine trough. Stones, roots, tins and lamps turn into a stage for new miniature fantasy worlds, they start morphing and come alive. Finally now, in the rooms of Gocart Gallery, the objects meet in a new place again and it seems they have plenty to tell. Besides other pieces, 30 moulded copies of Jonas´ property present themselves in fairly white, one next tot he other, like a neverending archive of things, but for one month, one per day, it should be enough. ALL I GOT is both simple as direct.

Miriam Jonas studied at Münster Academy of Fine Arts under renowned artists like Katharina Fritsch, Ayse Erkmen as well as Maik and Dirk Löbbert. Currently she is living and working in Berlin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar