måndag 17 februari 2014

Gocart Gallery på Supermarket 2014

Gocart Gallery medverkade på Supermarket 2014, Stockholm Independent Art Fair mellan 14-16 februari tillsammans med 80 andra konstnärsdrivna gallerier och verksamheter från hela världen.

Ami Bjurwill, Jennie Olofsson, Mona Malmström och Berit Ångman Svedjemo representerade föreningen med utställningen Dead End Drive.fredag 15 november 2013

Zsuzsanna Larsson Gilice

Zsuzsanna Larsson Gilice ställer ut på galleriet mellan 15 november och 8 december.

I utställningen visas ”Anteckningar” som består av hundratalet kollegieblock med variabler av färgfläckar och textfragment. Den bildmässiga konsekvensen är pågående och utbytbar. Mellan lager av pappersark finns spår av spår. Detaljer som spårar händelser.

Utställningen genomförs med projektstöd av Konstnärsnämnden, Sveriges bildkonstnärsfond.

Varmt välkomna!


tisdag 30 juli 2013

helagotland.se

Inte premiär, utan vernissage och i det inre rummet motor... http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8706918#.UfcYRZnv4oA.facebook

tisdag 23 juli 2013

Reconquest”Reconquest” är rubriceringen på en utställning i måleri av Anette Blomberg som visas i det inre rummet ”Motor” på Gocart Gallery mellan 31 juli – 4 augusti i Visby. Måleriet är expressionistiskt och innefattar dessutom inslag av den filosofiska penseln med existentiella drag.

”Återerövring av sig själv som människa måste ske genom att sammanlänka den bortrationaliserade själen med sin kropp. Den förödande konsekvensen av detta särskiljande har både resulterat i en frånvarande etik och ett hänsynslöst förhållningssätt människor emellan, som till övriga existenser. Något ytterst akut, blir den livsförändring som krävs av varje enskild människa för att uppnå någon slags mänsklig värdighet i vår egentligt vackra värld”, hävdar Anette Blomberg.

Återerövringen kan också givas inslag från det mer privata med tanke på den olycka som hände henne för drygt två och ett halvt år sedan. Denna förändrade delvis tillvaron rent fysiskt med vissa inskränkningar än i dag.

Naturligtvis blir budskapet mest påtagligt ur de betydligt större perspektiven där just ett mänskligt inkräktande i varje enskild cell på vår planet ger förödande konsekvenser, något som konstnären allra starkast vill belysa i sina verk.

”Dialoger uppstår ständigt och måste hanteras och vägas. Oavsett vad som än sker har detta ingen möjlighet att förankras sin motsats förutan i en ytterst komplex tillvaro. Skönheten innehåller ofta något skavande och tvärtom”

Anette Blombergs första utställning ägde rum i Stockholm redan 1980 då hon levde sitt skärgårdsliv på ön Oaxen, innan det 1986 blev Gotland. Utställningar har årligen löpt på sedan dess. Främst nationellt men också några internationellt. Redan den första; ”Vi pryder oss med horn” inbegrep mänskliga beteenden och rollspel. Anette Blomberg är en iakttagare på jakt efter nuet mellan då och senare…och säger att livet egentligen nästan uteslutande handlar om möten och relationer. Möten med sig själv i förhållandet till och genom andra. Hennes konstnärliga uttryck är lika intensivt som rofyllt. Insiktsfullt som ifrågasättande. En symbolisk underton för den som är lyhörd finns alltid att upptäcka genom de mer filosofiskt poetiska förtecknen som uppenbaras där eloger som elegier konstant strider. Eller snarare försöker ge varandra utrymme.

Här på Gotland känner vi även Anette Blomberg i andra sammanhang och då företrädesvis från utsmyckningar av skolor och genom nydesign som utförande av rumsförändringar på ett tiotal bibliotek. Hon är även lyriker och författare till några egna utgåvor av prosa och poesi, liksom illustrerade barnböcker. Medverkar i flera antologier. Bild och ord samverkar självklart i hennes personliga uttryck, där det ena ofta korsbefruktar det andra och ger ett vidare helhetsintryck för både betraktare som för henne själv som utövare.

I ”Reconquest” står det återerövrade på väl förankrade och nyanserade ben!

Vernissage den 31 juli kl. 12.00 - 17.00

Öppet: onsdag - fredag kl. 12.00 - 17.00

lördag - söndag kl. 12.00 - 16.00

fredag 5 juli 2013

Ingmar/Imagine på Bergmancenter

Under sommaren 2013 visas en utställning med imaginär konst som förmedlas i skyltform på Bergmancenter, Fårö. Den är producerad av Galleriföreningen på Gotland/Gocart Gallery och curerad av Jeanette Path.

Medverkande konstnärer är Ami Bjurwill, Berit Ångman Svedjemo, C.Anders Wallén, Dan Lindström, Jeanette Path, Marc Savior, Mona-Lisa Eriksson och Stefan Aurelius.

Skylt av C.Anders Wallén "BildbliB"

Skylt av Jeanette Path "Belly bottom stars"

Skylt av Dan Lindström "ARGUMENTA ARTIFEX"

Skylt av Marc Savior "I'm terrified of my heart; of its constant hunger for whatever it wants"

Skylt av Ami Bjurwill "galopp galopp"

måndag 1 juli 2013

Folkdräkt och Almedalsvecka på Gocart GalleryUnder Almedalsveckan visar vi utställningen Folkdräkt i galleriet. Det är ett samarbete mellan konstnärer från Galleriföreningen på Gotland och ArtMobile, Konstlemuren och ateljéföreningen Tegelväggen från Västerås. Utställningen bygger på folkdräkter som skapats utifrån olika teman. Det kan vara konsumtion, mångfald, bokstavsdiagnoser, dysfunktionalitet, genus, framtidsdystopi med mera.

Utställande konstnärer är Andrea von Corswant, Mona-Lisa Eriksson, Sophie Elmén, Anna Granberg, Veronica Lehtonen, Mona Malmström, Emma Mohlin, Jennie Olofsson, Karin Olofsson, Berit Ångman Svedjemo och Susanne Torstensson van der Heeg.

Nedan följer en kortfattad sammanställning av de arrangemang som genomförs av Galleriföreningen på Gotland och andra arrangörer.

Välkomna!


Måndag 1 juli

GLOBAL BARBIE
Performance, kl. 14
Susanne Torstensson van der Heeg.

FRÅN KNÄTOFS OCH FÖRKLÄDE TILL JEANSHÄNG OCH TATUERING. KROPPEN SOM ARENA FÖR IDENTITET
föreläsning, kl. 14 - 15
Marika Bogren, intendent på Nationalmuseum, konstvetare och etnolog, föreläser om folkdräkter.
Arrangör: Galleriföreningen på Gotland/Gocart Gallery i Visby, ArtMobile från Västerås.


Tisdag 2 juli

VILKA REGIONER OCH KOMMUNER KOMMER ATT VARA LEDANDE INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET OM FEM ÅR?
Seminarium, kl. 15.30 - 16.45
Medverkande är Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande, KRO. Bongi McDermott, utredare, Statens kulturråd. Gunnar Nordmark, ordförande i kulturberedningen, Regionförbundet södra Småland.
Arrangör: Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Regionförbundet södra Småland.


Torsdag 4 juli

KREATIV EKONOMI - MODELL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I VÅR TIDS NYA SAMMANHANG. HUR SVÅRT KAN DET VARA?
Föreläsning, kl. 9.30 - 10.30
Att föra in kreativ kompetens i företagsverksamheter och samhällsstrukturer skapar nya möjligheter till innovationer, tillväxt och internationalisering. Processer med kreativt innehåll sprider sig därför allt mer i ekonomin. Vad händer när vi vågar tänka och göra nytt? Hur bidrar kreativ ekonomi till hållbar utveckling?
Arrangör: World Wide Academy for Creative Economy.

VISITORS
Utställning, kl. 12 - 17
Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans
The Visitors består av de två filmerna “A tortoise and a traveler” (2009) och “Enlightened Encounter” (2010). Vi får möta en sköldpadda, en resenär och 3 kedjerökande upplysta varelser som sedan reinkarneras till ett flertal mindre varelser. Filmerna utspelar sig på en trädgren, på en frusen sjö, på ett hav av lera och vid en lägereld men kanske i själva verket beskriver inre tillstånd av att vara på resande fot genom livet.
Arrangör: TA PLATS!/Konstfrämjandet.

ATT LEVA MED NÄRHET TILL DÖDEN
Samtal, kl. 13 - 14.30
Ett samtal om erfarenheter, strategier och möjligheter Alla lever vi med närhet till döden, men vad händer när det blir påtagligt, när döden är här? Om det gäller en anhörig? Oss själva? Våra barn? Hur lever vi med det beskedet, själva och tillsammans med andra? Deltagare: Margaretha Blomgren, överläkare Enheten för barn- och ungdomsmedicin i Visby, Astrid Andersson Wretmark, sjukhuspräst, Visby församling och Ann Lagerström, journalist och författare. Moderator: Po Hagström, konstnär och curator.
Arrangör: TA PLATS!/Konstfrämjandet.

FILOSOFISKT CAFÉ PÅ LIV OCH DÖD
Samtal, kl. 15 - 16
Ett filosofi-café som fångar upp ämnen från samtalet ”Att leva med närhet till döden” genom att lotsa oss genom frågor om människan, liv och död. Därefter följer en gemensam reflektion för publiken/café-besökarna med filosof Tulsa Jansson som samtalsledare. Deltagare: Tulsa Jansson, filosof och författare från "Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis".
Arrangör: TA PLATS!/Konstfrämjandet.


Fredag 5 juli

ART & WORD BATTLE: ETT KREATIVT PANELSAMTAL OM KONSTPOLITIK
Debatt, kl. 10.30 - 11.45
Två dukar, fyra penslar och åtta frågor om konstpolitik. Välkommen till årets Art Battle där Lena Adelsohn Liljeroth (M), kulturminister, Gunilla C. Carlsson (S), Ulf Nilsson (FP) och Tina Ehn (MP) både målar och diskuterar konstens betydelse för demokratin och politikens betydelse för konstnären. Vilken roll har den fria konsten för det demokratiska samhället? Vad har regeringen gjort på bild- och formområdet under mandatperioden och vad är kvar att göra för att uppfylla vallöftena från 2010? Vilken konst och konstnärspolitik kommer partierna att gå på val på under valåret 2014? Var går skiljelinjerna mellan partierna? Moderator: Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för KRO.
Arrangörer: KRO/KIF och Galleriföreningen på Gotland/Gocart Gallery i Visby.

TRE VISE APOR
Utställning, kl. 12 - 17
Foton av Mats Melin, Ola Elmquist och Jesper Tottie.
Enligt en gammal buddistisk myt sänder gudarna tre apor till jorden för att speja och vara speciella observatörer. Aporna valde att inte se, inte öra och inte tala, för att gudarna skulle vara förlåtande mot jordens varelser. I väst har man oftast tolkat myten som underlåtenhet att berätta om orättvisor eller missförhållanden.
Vi väljer att inte göra som aporna utan sätter ett litet frågetecken efter ”Inte se, inte höra, inte säga”. Iaktta eller inkludera? Hur gör du?
Arrangör: TA PLATS!/Konstfrämjandet.

KULTUR OCH TILLGÄNGLIGHET
Samtal, uppläsning och teater kl. 14 - 15
Varför kan inte alla människor i Sverige ta del av och påverka vårt samhälle? Varför accepterar vi den begränsningen när det gäller människor med funktionsnedsättningar? Är inte det odemokratiskt? Under detta samtal diskuteras de utmaningar som tillgängligheten står för de kommande åren, och vilka möjligheter som finns med konst och kultur.
Deltagare: Ylva Rosvall, enhetschef Habiliteringen i Visby, Magnus Dahlerus och Niklas Morén från Teater Blanca i Uppsala som berättar och ger smakprov på uppläsningar och teater samt Po Hagström, konstnär och curator för TA PLATS!
Arrangör: TA PLATS!/Konstfrämjandet.

KULTUR FÖR ALLA?
Debatt och mingel, kl. 18 - 21
Vad händer med kulturlivet om man bemöts med negativa attityder, fördomar och otillgängliga lokaler? Hur använder sig kulturlivet av alibin angående tillgänglighet och hur kan man arbeta med kvalité och mångfald?
Medverkande: Iki Gonzales Magnusson, projektledare, Utopia. Anders Westgerd, verksamhetsledare, GIL - Göteborgskooperativet för Independent Living.
Arrangör: Utopia och GIL.

fredag 3 maj 2013

Erik Sigerud - den andre

En väldigt uppskattad utställning går mot sitt slut. Sista dagen 5 maj.