fredag 3 maj 2013

Erik Sigerud - den andre

En väldigt uppskattad utställning går mot sitt slut. Sista dagen 5 maj.