fredag 29 juni 2012

Gatukonstens rum på Gocart Gallery 1-8 juli

Utställning på Gocart Gallery under Almedalsveckan 1-8 juli 2012

Välkommen på vernissage
söndag 1 juli 16-19


Det så kallade offentliga rummet inskränks alltmer till att vara en arena förbehållen kommersiella intressen. Gatukonsten tar åter gatans rum i besittning och väcker därmed relevanta frågor om vår samtid och ifrågasätter direkt eller indirekt det kommersiella tomrum som vi står inför. Samtidigt tar samhället ofta avstånd från den här typen av konstutövande och i många fall är den olaglig. Offentlig laglig konst å sin sida blir också i hög grad ifrågasatt av allmänhet och politiker verkar i allt mindre grad anse att det är angeläget att medborgarna ska ha tillgång till konst i utemiljöer. Måste konst i det offentliga rummet i framtiden vara olaglig för att överhuvudtaget finnas?

Genom att bjuda in konstnärer som har erfarenhet av att uttrycka sig i gatans rum vill vi dels visa på olika uttryckssätt inom gatukonsten och samtidigt dela med oss av vad vi idag känner är relevant samtida konst. Medverkande konstnärer är Daniel Grunditz, Malin Lobell, Tommy Mäkinen, Stickkontakt och Ruben Wätte.

På galleriet under veckan:

Söndag 1 juli 16-19
Vernissage för utställning som visas 1 - 8 juli
Utställande konstnärer är Daniel Grunditz, Malin Lobell, Tommy Mäkinen, Stickkontakt och Ruben Wätte.

Måndag 2 juli 14-15
Graffiti!
Föreläsning med Tobias Barenthin Lindblad, förlagschef Dokument Press.

Tisdag 3 juli 18-19.30
Konstnärlig yttrandefrihet i det offentliga rummet.
Debatt/Samtal. Moderator Stina Oscarson, chef för Radioteatern, Sveriges Radio.

Onsdag 4 juli 15-16
Kan växter bli politiska?
Grönt gatusamtal med Ulrika Flodin Furås, författare till Gatsmart odling och Malin Lobell, konstnär.

På stan under veckan:

Piska & Morot - Ett tredelat verk av Ruben Wätte. Förutom video på Gocart, en obeställd installation i Almedalen och en oannonserad performance vid ett lyxhotell.

Meeting points - Ett tillfälligt gallerirum i Ringmuren. En visualisering av mötesplatser som inbjuder till dialog om rätten till det offentliga rummet. Plats: Långa Lisa och Tranhustornet. Av Jennie Olofsson och Helene Søs Schjødts.

Mer information om våra evenemang och almedalsveckan finns här: http://www.almedalsveckan.info/
Kontakt: almedalsveckan@gocartgallery.se

torsdag 7 juni 2012

Lina Persson - Vernissage

Vernissage och ett öppet samtal mellan Lina Persson och Livia Paldi, verksamhetsledare på BAC, om utställningen ägde rum fredagen den 1 juni på Gocart Gallery i Visby. Utställningen pågår mellan 1 och 24 juni. Läs mer på vår hemsida www.gocartgallery.se.


Fotograf: Anders Larsson