måndag 6 augusti 2012

Vernissage Stig Alyhr

Välbesökt vernissage av utställning med Stig Alyhrs verk.

Utställningen öppnades av ett invigningstal av Maj Wennerdahl som berättade om utställningen och delade med sig av minnen och historier om Stig Alyhrs liv, konst och konstnärskap. Därefter talade Åke Hedengrahn, ordförande i Stig Alyhr-sällskapet om föreningens historia, stiftelsens tillblivelse och om arvstvisten som uppstått kring Stig Alyhr-gården.

Läs mer om utställningen på helagotland.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar