torsdag 29 mars 2012

Ny ordförande och styrelse för Galleriföreningen

Foto: Karin Landin Larsson

På årsmötet den 22 mars valdes Mona Malmström till ny ordförande för Galleriföreningen på Gotland/Gocart Gallery. Till styrelsen valdes Edit Mag, Erik Scheid och C.Anders Wallén som nya ledamöter och Torbjörn Limé, Juri Markkula och Jeanette Path sitter kvar från den gamla styrelsen.

Läs mer i artikel från 24 mars i Gotlands Allehanda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar