fredag 30 mars 2012

Gocart uppmärksammade av kunstforum.as

Gocart Gallerys medverkan på Supermarket Artfair i februari har uppmärksammats med bild på kunstforum.as webb.

Såhär beskriver Kunstforum sig själva på sin webb - "KUNSTforum er et ledende nordisk kunstmagasin med artikler på norsk og engelsk. KUNSTforum er det eneste nordiske magasinet som dekker samtidskunst, moderne og historisk kunst og kultur.

KUNSTforum intervjuer relevante kunstnere, kuratorer, gallerister, museumsledere m.m. og belyser strømninger i kunsten så vel som å tilby et friskt perspektiv på kulturpolitiske og – institusjonelle problemstillinger. Bladet er vesentlig lesning for alle som er interessert i visuell kultur.

KUNSTforum er en bred utgivelse som har som mål å være en faglig og kritisk utgivelse. Vår agenda er å skape et rom for åpen meningsbryting og diskusjon om kunst og kunstscenens infrastruktur i Norge, Norden og internasjonalt.

I papirutgaven fokuserer vi på dybdeartikler, presentasjoner av aktuelle kunstnere, intervjuer, essays, reportasjer, kunstbøker og markedsanalyse.

Nettsiden www.kunstforum.as oppdateres ukentlig med egne artikler, anmeldelser, billedblogger og byreportasjer. Her fokuserer vi på korte informative tekster, aktualitet og meningsytringer."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar