tisdag 23 juli 2013

Reconquest”Reconquest” är rubriceringen på en utställning i måleri av Anette Blomberg som visas i det inre rummet ”Motor” på Gocart Gallery mellan 31 juli – 4 augusti i Visby. Måleriet är expressionistiskt och innefattar dessutom inslag av den filosofiska penseln med existentiella drag.

”Återerövring av sig själv som människa måste ske genom att sammanlänka den bortrationaliserade själen med sin kropp. Den förödande konsekvensen av detta särskiljande har både resulterat i en frånvarande etik och ett hänsynslöst förhållningssätt människor emellan, som till övriga existenser. Något ytterst akut, blir den livsförändring som krävs av varje enskild människa för att uppnå någon slags mänsklig värdighet i vår egentligt vackra värld”, hävdar Anette Blomberg.

Återerövringen kan också givas inslag från det mer privata med tanke på den olycka som hände henne för drygt två och ett halvt år sedan. Denna förändrade delvis tillvaron rent fysiskt med vissa inskränkningar än i dag.

Naturligtvis blir budskapet mest påtagligt ur de betydligt större perspektiven där just ett mänskligt inkräktande i varje enskild cell på vår planet ger förödande konsekvenser, något som konstnären allra starkast vill belysa i sina verk.

”Dialoger uppstår ständigt och måste hanteras och vägas. Oavsett vad som än sker har detta ingen möjlighet att förankras sin motsats förutan i en ytterst komplex tillvaro. Skönheten innehåller ofta något skavande och tvärtom”

Anette Blombergs första utställning ägde rum i Stockholm redan 1980 då hon levde sitt skärgårdsliv på ön Oaxen, innan det 1986 blev Gotland. Utställningar har årligen löpt på sedan dess. Främst nationellt men också några internationellt. Redan den första; ”Vi pryder oss med horn” inbegrep mänskliga beteenden och rollspel. Anette Blomberg är en iakttagare på jakt efter nuet mellan då och senare…och säger att livet egentligen nästan uteslutande handlar om möten och relationer. Möten med sig själv i förhållandet till och genom andra. Hennes konstnärliga uttryck är lika intensivt som rofyllt. Insiktsfullt som ifrågasättande. En symbolisk underton för den som är lyhörd finns alltid att upptäcka genom de mer filosofiskt poetiska förtecknen som uppenbaras där eloger som elegier konstant strider. Eller snarare försöker ge varandra utrymme.

Här på Gotland känner vi även Anette Blomberg i andra sammanhang och då företrädesvis från utsmyckningar av skolor och genom nydesign som utförande av rumsförändringar på ett tiotal bibliotek. Hon är även lyriker och författare till några egna utgåvor av prosa och poesi, liksom illustrerade barnböcker. Medverkar i flera antologier. Bild och ord samverkar självklart i hennes personliga uttryck, där det ena ofta korsbefruktar det andra och ger ett vidare helhetsintryck för både betraktare som för henne själv som utövare.

I ”Reconquest” står det återerövrade på väl förankrade och nyanserade ben!

Vernissage den 31 juli kl. 12.00 - 17.00

Öppet: onsdag - fredag kl. 12.00 - 17.00

lördag - söndag kl. 12.00 - 16.00

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar